Πυγμαχία

“Διδάσκοντας την τεχνική … και όχι τη βία”
Ίδρυση του τμήματος πυγμαχίας
29/4/1932 εφημερίδα «Αθλητικά Χρονικά».
Ο διαμένων εν τη πόλει μας γνωστός πυγμάχος κ.Αγιαννόπουλος κατόπιν συμφωνίας μετά της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης,εδέχθη όπως προπονή τους εν τω νέω ιδρυθέντι τμήματι ταύτης ασκούμενους με την πυγμαχίαν αθλητάς.Προς τούτο το Δ.Συμβούλιον της Παναχαϊκής έχον σκοπόν όπως καλλιεργηθή το ανδροπρεπές τούτο άθλημα εις την πόλιν μας ,ήτις υεστερεί καταπληκτικώς ,απεφάσισεν όπως παραχωρήση δια τους ασκούμενους ιδιαιτέρον αίθουσαν προπονήσεων εν τω Γυμναστήριω ταύτης με όλα τα κομφόρ…
To τμήμα πυγμαχίας της Παναχαϊκής επίσημα το 1946 καθώς στις 17/10/1946 (δημοσίευμα της «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΗΧΟ»),η Παναχαϊκή ζήτησε να εγγραφεί εις την δύναμη της Πυγμαχικής Ομοσπονδίας, συγκροτήσασα σχετικόν τμήμα ,εις το οποίον συνεχωνεύθη ολόκληρος ο Πυγμαχικός Ερασιτεχνικός Όμιλος Πατρών με τους γνωστούς Τσεμπερλίδην (Ελληνορώσος αθλητής),Αλεξόπουλος κλπ.

*πηγές: Πατραϊκή Πυγμαχία-ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΞΑΣ (Τάσσος Σταθόπουλος).

Πρόσφατα:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Υπεύθυνοι Τμήματος Πυγμαχίας:

ΕΦΟΡΟΣ:

ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΑΣ

Υπεύθυνοι Σχολής Πυγμαχίας:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΛΕΑ

Υποστηρικτές: