ΔΙΟΙΚΗΣΗ

panaxaiki

Πρόεδρος: Σεμιτέκολος Παναγιώτης, έμπορος, παράγοντας στην Π.Γ.Ε. επί 25 έτη.
Αντιπρόεδρος Α’: Σβόλης Κωνσταντίνος, καρδιολόγος, υπευθ. Ανάπτυξης-πρόγραμμα
Πυθαγόρας.
Αντιπρόεδρος Β’: Πολυδωρόπουλος Παναγιώτης, επιχειρηματίας, εκπρόσωπος στην Π.Α.Ε.
Γενικός Γραμματέας: Χαριτωνίδης Σαμψών, πολ. Μηχανικός.
Ταμίας: Τσούνας Βασίλειος, επιχειρηματίας.
Ειδικός Γραμματέας-Υπευθ. Γραφείου Τύπου: Ροζής Άγγελος, καθηγητής φυσ. Αγωγής.

Γενικός Αρχηγός Μπάσκετ: Χαριτωνίδης Σαμψών
Γενικός Αρχηγός Βόλεϊ, Υπευθ. Ακαδημιών: Αξιώτη-Γαρουφαλή Μαρία, Καραθανάσης
Ηρακλής ελ. επαγγελματιας, Μανούσος Ιωάννης, επιχειρηματίας.
Γενικός Αρχηγός Στίβου: Παπαχριστόπουλος Παναγιώτης, ελ. επαγγελματιας
Γενικός Αρχηγός Πυγμαχίας: Σεμιτέκολος Παναγιώτης
Γενικός Αρχηγός Ποδοσφαίρου: Μιχόπουλος Σωτήρης, ελλ. επαγγελματιας

Έφορος Μπάσκετ: Τόγιας Γεώργιος
Έφορος Βόλεϊ: Πετράτος Νικόλαος​
Έφορος Στίβου: Γιάχος Ηλίας
Έφορος Πυγμαχίας: Λουμπαρδέας Αλέκος